Annual Report 2020–2021

This report tells the story of delivering our first advice report Ināia tonu nei while continuing to build and grow our organisation.

I te ka tukuna e He Pou a Rangi Climate Change Commission i tōna pūrongo tohutohu tuatahi o Ināia tonu nei – Kia Whakahekea E Aotearoa Te Hauwaro i te 31 o Mei 2021. Ko tā te Pūrongo ā Tau nei he whakarārangi ake i te ahunga o te pūrongo, ā, he aha hoki tā te Komihana whakarite me te whakatupu ki tēnei tūāhuatanga. Ko tā ngā Pou he hiki nei i ngā mahi ā te Komihana; te pou tāngata, te pou rautaki, ā, te pou tikanga. Ko tana mahi ki tō mātou Ripoata ā Tau 2020/2021 he miramira i ngā tino take a Ināia tonu nei.

In 2020/21 He Pou a Rangi Climate Change Commission delivered its first advice report, Ināia tonu nei: a low emissions future for Aotearoa. This Annual Report tells the story of how our advice report was delivered and how the Commission continued to build and grow as part of this process. The Pou (pillars) that uphold the Commission’s work are people, research, and practices/policies and are used in our 2021 Annual Report to highlight different elements of the journey to Ināia tonu nei.

Read our Annual Report 2020–2021

Download a copy of this report

Climate Change Commission – Annual Report for the year ended 30 June 2021 [PDF - 1.2 MB]

 

Note: This report was previously also available as a digital interactive report. This has been archived.